БРИКС припрема светски финансијски преврат

Шефови пет држава незадовољни су спорим темпом реформисања квота у ММФ. Они су затражили још ове године да се петорци да више гласова у фонду. У Делхијској декларацији истиче се да кредитна способност Фонда зависи од тога да ли ће бити пружена једнака права свим његовим члановима. Запад, по мишљењу експерта Максима Братерског, игнорише договоре о прерасподели гласова у корист земаља са тржиштима која се брзо развијају.

Питање се појавило не данас и не јуче. Пре 2-3 године земље БРИКС су покретале питање у Г-20 о томе да у систему управљања ММФ њихове економије заступљене су непропорционално у односу на њихов ауторитет. Став у корист прерасподеле квота био је прилично усаглашен и моћан, започело је кретање, Кини и Индији је додато мало гласова и акција. Русија принципијално ништа није добила. Овај процес заиста тече споро. Вероватно је праведно што би земље БРИКС хтеле одлучнију прерасподелу квота.

Лидери БРИКС забринути су и спорим темпом реформисања Светске банке. Оне су позвале на његову еволуцију – од посредничке институције између богатог Севера и сиромашног Југа ка механизму који подстиче равноправно партнерство. То ће омогућити да се успешније решавају проблеми глобалног развоја, као и да се превлада деценијама устаљена подела чланова Светске банке на донаторе и реципијенте.

Тим поводом Русија и њени партнери из БРИКС-а сматрају да је могуће започети трансормацију Светске банке у мултилатералну институцију већ у току избора за новог председника у априлу. Лидери БРИКС су потврдили да руководиоци Светске банке, као и ММФ, треба да се бирају на алтернативној основи, отворено, узимајући у озбир професионална својства. Време традиционалног монопола САД на руковођење овим структурама треба да се што пре заврши.

Самит у Делхију оптужио је богате земље за то да је управо њихова политика дестабилизовала светску економију и изазвала глобалну финансијску кризу. Лидери БРИКС-а између осталог истакли су да монетарна политика САД даје једностране предности богатом Западу и поставља препреке на путу развоја преосталог дела света. У том контексту петорка је начинила озбиљан корак ка монополарном валутном систему. Руска Внешекономбанка и сличне институције из других земаља групе потписали су споразум о узајамном кредитирању у националним валутама. То ће смањити ризике приликом наглог колебања курса и избациваља доларске готовине на светска финансијска тржишта, појефтинити цену уговора. Финансијска сарадња петорке на тој онови пружиће још могућност да формира своју Развојну банку. У целини самит у Делхију фиксирао је одлучнији прилаз БРИКС реформисању светског финансијског система.

Читајте без интернета: