ПУТИН И СИ: ПОРУКЕ СВЕТУ ПОСЛЕ СУСРЕТА У МОСКВИ

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА РФ И НРК О МЕЂУСОБНОЈ САРАДЊИ И ПРОДУБЉИВАЊУ СВЕОБУХВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА И УЗАЈАМНОГ СТРАТЕШКОГ ДЕЛОВАЊА

putin-si

Председници Кине и Русије, Ђинпинг и Путин

  • Руска Федерација и Народна Република Кина намеравају да на нов ниво подигну своје односе свеобухватног равноправног партнерства и поверења, стратешке сарадње, узајамне подршке, заједничког просперитета и пријатељства, који се преносе са генерације на генерацију и то сматрају за приоритет своје спољне политике
  • Русија и Кина позивају све државе  да поштују суверенитет и територијалну целовитост свих земаља, цивилизацијску разноликост света и многострукост путева друштвеног развоја, да поштују и чувају право народа на самосталан избор социјалног уређења
  • Русија и Кина позивају све државе да доприносе учвршћивању нове концепције свеопште, једнаке и недељиве безбедности, да се доследно придржавају мирних, а не ратних начина разрешења међународних сукоба и конфликтних ситуација и да се супротставе покушајима примене силе или претње силом и свргавању легалне власти у другим земљама
  • С обзиром на велику одговорност великих земаља  у питањима осигурања међународног мира и стабилности – позивамо их да се уздигну изнад размишљања у категоријама игара са нултим износом
  • Апелујемо на све велике државе у свету да у међународним односима следе принципе  који су достојни глобалног света у XXI веку: у политици – узајамно поштовање и једнакост, у економији – узајамна корист и сарадња у име обостране добробити; у безбедности – узајамно поверење и заједничка одговорност

РУСКА Федерација и Народна Република Кина, у даљем тексту – Стране, изјављују следеће:

I

Односи између Русије и Кине достигли су изузетно висок ниво и постали пример стабилне коегзистенције великих сила, које имају најважнију улогу у стабилизацији савременог светског поретка и које доприносе јачању мира и безбедности у региону и у свету у целини.  Даљи развој руско-кинеских односа одговара основним интересима обеју земаља и њихових народа.

Доследно се придржавајући принципа и духа Споразума о добросуседству, пријатељству и сарадњи између Руске Федерације и Народне Републике Кине од 16. јула 2001. године, Стране  намеравају да на нов ниво подигну односе свеобухватног равноправног партнерства и поверења, стратешке сарадње, узајамне подршке, заједничког просперитета и пријатељства, који се преносе са генерације на генерацију и то сматрају за приоритет своје спољне политике.

Залажући се за право партнера на самосталан избор пута развоја и друштвено политичког уређења, Стране ће одлучно подржавати једна другу у питањима која се тичу њихових основних интереса, укључујући суверенитет, територијалну целовитост и безбедност.

Стране ће одржавати континуитет блиских поверљивих веза на највишем нивоу, настојаће да побољшају ефикасност редовних годишњих посета шефова држава, влада, представника парламената, консултација о стратешкој безбедности и узајамној сарадњи између спољнополитичких ресора, делатности Руско-Кинеског комитета за пријатељство, мир и развој, као и других механизама руско-кинеске размене на државном и друштвеном нивоу.

Стратешки задатак који се налази пред Русијом и Кином јесте конверзија постигнутог нивоа политичких односа у резултате практичне сарадње у економској, хуманитарној и другим областима. У том циљу Стране су ратификовале План активности на реализацијии одредаба Споразума о добросуседству, пријатељству и сарадњи између Руске Федерације и Народне Републике Кине (2013.-2016. г.) и одредиле следеће приоритетне правце узајамног деловања на побољшању укупне државне моћи две земље, као и њихове међународне конкурентности:

– избалансирани пораст квантитативних и квалитативних показатеља економске сарадње; достизање обима билатералне трговине до 2015.  до нивоа од 100 милијарди, а до 2020. – 200 милијарди долара; диверсификација структуре промета робе;

–  побољшање ефикасности механизама руско-кинеских инвестиционих форума и убрзање реализације Програма руско-кинеске инвестиционе сарадње у циљу значајног повећања узајамних инвестиција;

– проширивање коришћења националних валута како у узајамној трговини, тако и у области директних инвестиција и кредита;

– интензивирање сарадње у области енергетике, укључујући индустрију нафте, гаса и угља, као и електроенергију и коришћење алтернативних извора енергије; формирање чврстих односа руско-кинеске стратешке сарадње  у области енергетике; улагање заједничких напора у обезбеђивању узајамне енергетске безбедности, као и региона и света у целини;

– настављање тесне сарадње у области мирнодопског коришћења нуклеарне енергије;

– интензивирање израде и реализације руско-кинеског програма за култивирање и коришћење шумских ресурса: развој трговине и инвестиционе сарадње у области шумарства;

– развој сарадње у области пољопривреде укључујући трговину пољопривредним производима, узајамне инвестиције у пољопривреду, ветеринарску и фитосанитарну контролу;

– јачање сарадње у области очувања животне средине, побољшања квалитета вода, пограничних објеката на води, очување биолошке разноврсности, побољшање ефикасности система информисања о пограничним несрећама еколошког карактера и оперативном уклањању њихових последица;

– продубљивање сарадње у високотехнолошким струкама, подршка билатералној научно-техничкој сарадњи, почев од извођења заједничких истраживања и израде иновационе продукције и на крају до њихове комерцијализације и увођења у индустријску производњу;

– развијање сарадње у великим пројектима у области авионске индустрије, укључујући заједнички развој и производну кооперацију, интензивирање деловања на реализацији пројеката Програма руско-кинеске сарадње у области космоса за период 2013.-2017. г.;

– повећање могућности за редовне сусрете руководилаца региона Русије и Кине, јачање напора на реализацији Програма сарадње између региона Далеког Истока и Источног Сибира Русије и Северо-Истока Кине; проширивање оквира међурегионалне сарадње, повећање практичног утицаја међурегионалних веза;

– даље јачање ефикасности постојећих и према потреби стварање нових механизама за дијалог у циљу продубљивања сарадње у региону границе између Русије и Кине, који је, захваљујући обостраним напорима, претворен у зону мира, пријатељства и стабилности;

– успостављање континуираног развоја прекограничне инфраструктуре; јачање сарадње у области транзита кинеске робе преко руских железничких пруга и лука на Далеком Истоку Русије;

– ефикасна реализација комплетног Плана деловања на развоју руско – кинеске сарадње на хуманитарном пољу за средњорочни период; успешна реализација мера Године кинеског туризма у Русији;

– проширивање редовне и дугорочне билатералне размене омладине; припрема и спровођење Година пријатељских размена омладине између Русије и НРК током 2014. и 2015. г.

II

Стране се слажу у мишљењу да савремени свет у свом развоју, у условима брзих процеса глобализације, доживљава прелазни период који се одликује јачањем узајамне зависности народа и држава и узајамним прожимањем њихових економија и култура. Основна питања глобалног дневног реда су подршка успостављању мултиполарног светског поретка, допринос стабилности светске економије, промоција различитих култура, информатичка упућеност друштва. Истовремено, данас, када је ситуација у свету неспокојна, у међународним односима у првом плану налазе се задаци заједнички за читаво човечанство, као што је обезбеђивање мира широм света, безбедности и стабилности, јачање међународне сарадње и допринос међународном развоју.

Ослањајући се на историјско искуство и праксу у изградњи односа новог типа између великих земаља, а такође полазећи од сазнања историјске одговорности за мир у свету и за будућност човечанства, Русија и Кина позивају све државе:

– да, руководећи се принципима равноправности, узајамног поверења, толеранције, размене искустава, узајамно корисне сарадње и свестране користи, обједине напоре за заједничко јачање мира, обезбеђивање стабилности, развоја и просперитета, за изградњу праведнијег, демократског и складног светског поретка;

– да, руководећи се циљевима и нормама Статута ОУН, бране принципе равноправности свих земаља – великих и малих, јаких и слабих, богатих и сиромашних, да доприносе демократизацији међународних односа, да се супротставе свим облицима хегемоније и реализације политике са позиција силе;

– да поштују суверенитет и територијалну целовитост свих земаља, цивилизацијску разноликост света и многострукост путева друштвеног развоја, да поштују и чувају право народа на самосталан избор социјалног уређења;

– да доприносе учвршћивању нове концепције свеопште, једнаке и недељиве безбедности засноване на узајамном поверењу, узајамној користи, једнакости и сарадњи, да се доследно придржавају мирних, а не ратних начина разрешења међународних сукоба и конфликтних ситуација, да се супротставе покушајима примене силе или претње силом и свргавању легалне власти у другим земљама, да се боре са тероризмом у свим његовим облицима и испољавањима, као и са нелегалним прометом наркотика и транснационалним организованим криминалом,  а такође да доприносе сигурности међународне информатичке безбедности;

– да продубљују узајамно разумевање, координацију и сарадњу о питањима противракетне одбране; да позивају чланице међународне заједнице на промишљеност у питањима распоређивања система ПРО и развоја сарадње у тој области; да полазе од недопустивости једностраних, ничим не ограничених активности у повећавању противракетне одбране од стране једне државе или групе држава, на уштрб стратешке стабилности и међународне безбедности; да се залажу за заједнички став о реаговању на изазове и претње од ракетне опасности, да дају приоритет политичко-дипломатским мерама у супротстављању распростирању балистичких ракета, које се предузимају  у оквиру међународног права, а полазећи од одсуства могућности осигурања безбедности једних земаља на рачун других;

– да реализују координацију макроекономске политике на основу конструктивних колективних ставова, да предузимају све потребне политичке мере за обезбеђивање сигурног, стабилног и избалансираног пораста светске економије, за јачање поверења тржишта, за стварање нових радних места, за супротстављање свим облицима трговинског и инвестиционог протекционизма.

Стране се залажу за даљи развој делатности Шангајске организације за сарадњу, пре свега за јачање заједничке борбе с тероризмом, сепаратизмом, екстремизмом, нелегалним прометом наркотика и трансграничним организованим криминалом, за обезбеђивање међународне информатичке безбедности; за давање додатних функција Регионалној антитерористичкој структури ШОС-а, укључујући и борбу са нелегалним прометом наркотика, као и за оснивање универзалног Центра ШОС за супротстављање новим изазовима и претњама; за јачање економске сарадње, посебно у областима као што је саобраћај, енергетика, везе, пољопривреда, а такође за стварање ефикасних механизама финансијске сигурности. Русија и Кина подржавају принцип отворености Организације, проширивање њеног дијалога и контаката са другим државама и међународним организацијама и планирају да раде на ширењу позитивног утицаја ШОС-а у питањима међународне и регионалне сарадње.

Стране истичу све већи значај Азијско-Пацифичког региона на глобалном нивоу и залажу се за продубљивање регионалне сарадње као кључног фактора у јачању вишеполарности у међународним односима и у формирању новог система међудржавних односа у овом региону. Русија и Кина сматрају за приоритетан задатак формирање у Азијско – Пацифичком региону отворене, транспарентне, равноправне и инклузивне архитектуре безбедности и сарадње засноване на поштовању темељних принципа међународног права путем удруживања напора свих држава у региону ради заједничког решавања глобалних и регионалних проблема у интересу јачања мира и стабилности у АТР и стимулисања заједничког развоја у региону.  Оне су уверене да је темељни принцип такве архитектуре недељивост безбедности и сматрају да је неопходно да се државе у региону подстичу на дијалог и билатералне консултације у циљу уређивања постојећих међусобних неслагања. Стране су се договориле да у оквиру форума наставе рад на доношењу декларације о принципима сарадње на јачању регионалне безбедности у АТР. Русија и Кина су отворене за дијалог, за разматрање конструктивних идеја и предлога који могу дати даљи подстицај процесу доношења декларације.

Стране ће уложити напор да би предстојећи самит у Дурбану могао да изведе БРИКС на квалитативно нов ниво развоја. Русија и Кина подржавају постепену трансформацију БРИКС-а у механизам дијалога и сарадње у најважнијим питањима светске економије и политике и наглашавају значај развоја свестране сарадње у оквиру ове структуре, укључујући подршку рада Пословног савета, разматрање питања о оснивању Банке за развој и базе девизних резерви, залажу се за даљу сарадњу у области науке и технике, пољопривреде, здравствене заштите и других области значајних за народе наших земаља.

Кинеска Страна поново изјављује да подржава Руску Страну као земљу – председавајућу на самиту  „Групе двадесторице“, који ће се одржати 2013. г. у Санкт Петерсбургу. Стране ће и даље јачати координирање и сарадњу у оквиру „Групе двадесторице“, узимати у обзир међусобну забринутост, пружати помоћ  у настојању да се самиту у Санкт Петерсбургу да значајан допринос у решавању задатка за бржи економски раст и запосленост, за реформисање међународног девизно -финансијског система и за довођење светске економије на путању стабилног развоја.

Узимајући у обзир велику одговорност великих земаља  у питањима осигурања међународног мира и стабилности позивамо их да се уздигну изнад размишљања у категоријама игара са нултим износом и групација, апелујемо на све велике државе у свету да у међународним односима следе принципе  који су достојни глобалног света у XXI веку: у политици – узајамно поштовање и једнакост, у економији – узајамне користи и сарадње у име обостране добробити; у безбедности – узајамног поверења и заједничке одговорности; у култури – узајамне размене и доприноса међусобном развоју; у концепцијским ставовима – мирне коегзистенције и тежње ка јединству уз очување разлика. Потребно је да заједно стварамо дугорочне, стабилне односе новог типа на путу стабилног развоја, да напорима свих земаља обезбедимо општи просперитет у миру, прогрес и сарадњу.

Превела Ксенија Трајковић

Читајте без интернета: