РУСИЈА

САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ: РУСИЈА И КИНА ПОДРЖАВАЈУ СРБИЈУ; А САД, БРИТАНИЈА И НЕМАЧКА СТАВИЛИ ВЕТО НА ГОВОР ВУКА ЈЕРЕМИЋА

Консултацијама Савета безбедности о ситуацији на северу Косова претходила је жучна расправа међу представницима 15 земаља о томе да ли ће Вук Јеремић [...]

ТИХИ РАТ РУСИЈЕ И АМЕРИКЕ

Вашингтон – Сје­ди­ње­не Аме­рич­ке Др­жа­ве за­бра­ни­ле су ула­зак на сво­ју те­ри­то­ри­ју за 60 ру­ских зва­нич­ни­ка ко­ји се до­во­де у ве­зу са уби­ством ру­ског [...]